Monday, January 22, 2007

skrive stil..vil du? for mej?

jaa, hadde ikkje d vår en go idè væll? snart færdi no da..
off..e so grusom oppgave!! fikk velge mellom 4 stk å den enklaste ej fann ta dei lyde slik:

skriv ein artikkel eller eit essay med utgangspunkt i eit eller fleire av desse utsegnene der du seier noko om kva språk er og kva språket betyr for oss.

1.Det er språket som skil menneska frå naturen.
2.Vis meg korleis du snakkar og eg skal seie deg kven du er.
3.Politikarane snakkar ikkje lenger same språk som folket.
4.Fransk er eit vakkert språk.


å ej valgte utsagn nr.2 der ja..d va d lettaste kom ej fram til!
Seriøst!! ditte e suicide!! he sete her sida middag å trykt..e nesten færdi..vanvitti herli følelse, men MÅ tvinge mej til å skrive minst 50 ord til som ej føle ej ikkje trenge, men som oppgava sei ej må ha - ikkje soo herli følelse.

Må forresten benytte anledninga til å takke ne mamma å na pappa for hjelpa til å komme i gang igår! snakka me begge to i telefonen (samtidi..originalt!) å vi hadde litt sann dere brainstorming åsann! heh..eller, dei hadde brainstorming for mej! Thænk jø, thænk jø!! snart vinterferie no:) då kjeme ej å klemma på dåkke!

No comments: